S667 ซีรีย์ฝรั่ง Criminal Minds Season 8 คริมินอลไมน์ อ่านเกมอาชญากร ปี 8 [เสียงไทย] DVD 5 แผ่นจบ

S667 ซีรีย์ฝรั่ง Criminal Minds Season 8 คริมินอลไมน์ อ่านเกมอาชญากร ปี 8 [เสียงไทย]  DVD 5 แผ่นจบ

  รายละเอียด

เรื่องย่อCriminal Minds Season 8 คริมินอลไมน์ อ่านเกมอาชญากร ปี 8

การทำงานของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral  Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตรกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ ว่าคนที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ควรจะมีพฤติกรรมยังไง โตมาในลักษณะไหน มีวิธีในการใช้ชีวิตอย่างไร รวมไปถึงนิสัยใจคอเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ระบุตัวฆาตกร และจับตัวมาลงโทษ
..

 
  • รหัสสินค้า: S667
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 100.00 บาท


ตัวเลือก